Olemme avanneet asiakaspalvelukeskuksen Turkuun, joka keskittyy ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseen. Alkuvaiheessa yksikkö työllistää kaksi mobiillilaitehuollon asiantuntijaa, jotka molemmat ovat työskennelleet huoltoteknikon tehtävissä.

Ruotsinkielisiä asiakkaitamme olemmekin palvelleet omalla äidinkielellään Turun huoltopisteessä jo useamman vuoden ajan ja olemmekin laittaneet merkille että, Turun toimipisteemme on toistuvasti ollut parhaimpia tekemissämme mittauksissa jossa olemme mitanneet asiakastyytyväisyyttä. Tuloksia yksityiskohtaisemmin tarkastellessamme havaitsimme ruotsinkielisten asiakkaiden arvostavan korkealle heidän mahdollisuuttaan asioida liikkeessämme omalla äidinkielellään. Näin päätimme laajentaa hyväksi havaittua ruotsinkielistä asiakaspalvelua koskemaan kaikkia asiakkaitamme, paikkakunnasta riippumatta. Nyt avattavan uuden yksikön myötä pystymme laajentamaan ruotsinkielistä asiakaspalveluaan koko suomeen.

Uusi ruotsinkielinen asiakaspalveluyksikkö palvelee asiakkaita ja iHelp -konserniin kuuluvia huoltopisteitä arkisin klo 09 - 18, vuoden ympäri.

Omalla äidinkielellä asiointi on mukavaa ja helppoa. Asiat sujuvat juohevasti sekä monimutkaisetkin asiat on helpompi ymmärtää oikein. Asiakkaan kokemus paranee ja tyytyväisyys kasvaa.

huoltoteknikko Jimi Westerlund

 

Tärkeä panostuksen kohde on luonnollisesti ruotsinkielinen puhelinasiakaspalvelu mutta uusi yksikkö on aktiivisesti läsnä myös verkossa tapahtuvassa asiakaspalvelussa.

Olemme panostaneet paljon asiakaspalvelukokemuksen kehittämiseen viime aikoina. Viime vuoden lopulla avasimme asiakkaillemme WhatsApp asiakaspalvelun, joten nyt avattava uusi asiakaspalveluyksikkö ruotsinkielisille asiakkaillemme on luonnollinen jatke asiakaspalvelumme kehittämisessä.