Vi har nu öppnat en kundtjänstcentral i Åbo, som fokuserar på betjäning av svenskspråkiga kunder. I början finns två mobilenhetsspecialister på enheten, som båda jobbat som reparationstekniker.

Svenskspråkiga kunder har vi redan betjänat på sitt eget modersmål på Åbo servicepunkt i flera år och vi har även märkt att kundnöjdheten konstant har varit starkast i Åbo enligt våra kundnöjdhetsmätningar. Vid närmare undersökning av resultaten så lade vi märke till att svenskspråkiga kunders möjlighet att uträtta sina ärenden på sitt eget modersmål har starkt uppskattats. Därför bestämde vi oss nu för att utvidga vår svenskspråkiga kundservices tillgänglighet för alla våra kunder, oavsett plats. Med vår nyligen öppnade kundtjänstenhet, har vi äntligen möjlighet att utvidga detta till hela Finland.

Den nya svenskspråkiga kundtjänstenheten är tillgänglig för kunder, också från iHelp-koncernens andra tillhörande servicepunkter vardagar kl. 09-18, året runt.

Det är trevligare och lättare att sköta sina ärenden på sitt eget modersmål. Saker löper smidigare, samt mer komplicerade saker är lättare att förstå. Kundens upplevelse förbättras, och den generella nöjdheten ökar.

reparationstekniker Jimi Westerlund

 

En viktig del är naturligtvis en svenskspråkig telefonkundtjänst men den nya enheten är aktivt närvarande även vid webbens kundtjänst.

Vi har nyligen satsat mycket på kundtjänstupplevelsens utveckling. I slutet på förra året öppnade vi för våra kunder vår kundtjänst via WhatsApp, så att öppna en kundtjänst för våra svenskspråkiga kunder var ett helt naturligt nästa steg i utvecklingen av våra kundtjänster.