1. JÄRJESTÄJÄ (JATKOSSA: ”JÄRJESTÄJÄ”)

iHelp Finland Oy
Voudintie 2
90400 Oulu
y-tunnus: 2551913-2

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS
Kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt voivat osallistua arvontaan. Arvonnan Järjestäjän ja muiden sellaisten yhtiöiden työntekijät, jotka ovat tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, eivät saa osallistua arvontaan. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.

3. OSALLISTUMISAIKA
Arvonta alkaa 12.4. klo 00.00 ja päättyy 12.4.2018 klo 23.00 Suomen aikaa (jatkossa ”Arvonta-aika”).

4. ARVONTAAN OSALLISTUMINEN JA SEN KUVAUS
Kohdassa 2. määritelty osallistuja voi Arvonta-aikana osallistua arvonnan Järjestäjän hallinnoimaan arvontaan kommentoimalla julkaisua, jossa sanotaan: ”Huomenna on Perjantai 13. päivä – voita PowerBank" Kerro meille kommenttikentässä, millaisia kommelluksia sinulle on joskus sattunut perjantaina 13 päivänä, ja olet mukana Laadukkaan varavirtalähteen arvonnassa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.

5. PALKINNOT
Arvonnan palkintona on 16.000mAh varavirtalähde, jonka arvo on 25 €.

Palkinto arvotaan 12.4.2018 klo 23.00 ja voittajille ilmoitetaan voitosta joko päivityksen kommenttikentässä ja/tai yksityisviestillä. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Voittajilla on viikko (7 päivää) aikaa vahvistaa voittonsa arvonnan suorittamisen jälkeen. Mikäli ensimmäinen arvottu voittaja ei vahvista voittoaan edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, arvonnan Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan Järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Arvonnan Järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan Järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan mahdollisen arpajaisveron.

6. VASTUU TEKNISISTÄ ONGELMISTA
Arvonnan Järjestäjä ei ole vastuussa teknisistä ongelmista johtuvista arvonnan osallistujien osallistumisesteistä.

7. SÄÄNTÖJEN VASTAISET OSALLISTUMISET
Arvonnan Järjestäjällä on oikeus sensuroida ja poistaa arvonnan osallistujien Facebook- tai Instagram-sivuille lisäämiä viestejä ja kuvia, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä tai muulla tavalla epäasiallisia. Jos arvonnan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA VIESTINTÄ
Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti arvonnan päätyttyä.

9. MUUT EHDOT
Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan Järjestäjän päätöksiä. Arvonnan Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ja kohdassa 7. mainittujen osallistujien hylkäämiseen. Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin. Facebook ei vastaa iHelp Finland Oy:n Facebook- tai Instagram-arvonnoista millään tavoin.